Home

De kracht van Djembe

Uit wereldwijd uitgevoerde wetenschappelijke studies is onder meer naar voren gekomen dat muziek maken goed is voor de ontwikkeling van kinderen op sociaal gebied en dat dit eveneens bijdraagt aan de ontwikkeling van het IQ.

Tevens doet het maken van muziek een beroep op de concentratie en draagt in die zin bij aan het verminderen van concentratieproblemen. Ook voor volwassenen is het zeer heilzaam en ontspannen om samen muziek te maken.

De drempel om mee te doen is laag en ervaring met muziek is niet nodig. Op trommels slaan is expressie in pure vorm en doet een beroep op het ‘oergevoel’.

Samen muziek maken zet mensen in beweging, samen luisteren naar elkaar en op elkaar afstemmen, een gelijkgerichte energie die bijdraagt aan een harmonieus gevoel.
Het samen trommelen wekt daardoor veel energie en daadkracht op in een groep, dit geeft een bepaalde voldoening en doet de sores van de dag even vergeten.
Al met al de kracht van djembe ….. ervaar het zelf, het effect zal u verbazen!!!